Divergencie patria z pohľadu technickej analýzy k jednému z najznámejších a najviac používaných konceptov nachádzania potenciálnych obchodných signálov vôbec. S popisom ich využitia pri obchodovaní sa stretávam takmer v každej knihe či na web stránke venujúcej sa téme obchodovania na svetových finančných trhoch. Podľa niektorých zdrojov patria medzi najsilnejšie signály a najúspešnejšie koncepty obchodovania na základe technickej analýzy, no na druhej strane sa často stretávam aj s kritikou takéhoto prístupu.

Nech už ste čitateľom, ktorý sa nakoniec stane tým, ktorý bude ich zástancom, alebo naopak tým, ktorý bude ich odporcom, dlhšia séria článkov k tejto téme má snahu postupne vniesť, čo možno najviac objektívneho svetla, do tohto, vo svete „tradingu“ určite známeho, pojmu. Výskumu v tejto oblasti sa osobne venujem už niekoľko rokov, a preto pevne verím a dúfam, že sa niektoré „momenty“ v seriáli stanú pre nejedného čitateľa cenným zdrojom informácií či dokonca novej inšpirácie.

Čo je to  divergencia?

Teoretické vysvetlenie podľa www.investopedia.com:

„V technickej analýze je divergencia považovaná buď za tzv. pozitívnu, alebo negatívnu, pričom obidva druhy sú signály veľkých zmien v smerovaní ceny. Pozitívna divergencia nastane vtedy, keď cena cenného papiera vytvára nové minimum, zatiaľ čo indikátor začína stúpať nahor. Negatívna divergencia sa objaví vtedy, keď cena cenného papiera vytvára nové maximum, zatiaľ čo indikátor nerobí to isté a namiesto toho skončí nižšie ako predchádzajúce maximum.“