V minulom čísle časopisu Sporenie a Investovanie sme si stručne predstavili inovatívny spôsob vyplácania dôchodkov – penzijnú schému Tontine. V pokračovaní sa pozrieme na niektoré ďaľšie aspekty tejto schémy a spôsob, ako z takejto penzijnej schémy vytvoriť anuitný systém.

Anuita typu Tontine

Vytvoriť samotnú anuitu typu Tontine je možné, ak samotnému fondu Tontine upravíme niektoré parametre. Ide najmä o dva. Prvým znakom je vytvorenie mesačného zúčtovacieho mechanizmu. Druhým prvkom je zabezpečenie toho, že nedôjde k nadmernému hromadeniu finančných prostriedkov.

Anuitný princíp

Na základe nášho prístupu, ktorý sme sa rozhodli použiť na zmenu štandardného fondu typu Tontine na anuitu Tontine je jednoduchý. Vytvoríme tzv. mesačné prerozdeľovanie Tontine anuít a to tak, aby sme zabezpečili preživším účastníkom schémy, ktorí by inak, pri štandardnom fonde typu Tontine dostali nahromadené prostriedky naraz. V prípade anuít Tontine ide o jasnú variabilnú anuitu.